Wersje

Rodzina kodów RSS składa się z następujących wersji:
 • RSS-14,
 • RSS-14 Truncated,
 • RSS-14 Stacked,
 • RSS-14 Stacked Omnidirectional,
 • RSS Limited,
 • RSS Expanded,
 • RSS Expanded Stacked.

RSS-14

RSS-14 jest symboliką linearną umożliwiającą zakodowanie 2*103 wartości. Wartości te są zapisywane jako liczby 14-cyfrowe. Pierwsza cyfra jest flagą połączenia. Pozostałe 13 cyfr jest znakami danych. Kod kreskowy RSS-14 może być zeskanowany i zdekodowany w czterech segmentach, a następnie odtworzony.

RSS-14 Truncated

RSS-14 Truncated (obcięty) ma strukturę i kodowanie identyczne z kodem RSS-14 z wyjątkiem wysokości minimum 13X. Jego wadą jest to, że nie może być czytany skutecznie przez dookólne skanery szczelinowe. Całkowity rozmiar tego kodu wynosi 96X szerokości na minimum 13X wysokości.

RSS-14 Stacked

RSS-14 Stacked jest kodem RSS-14 mającym każdą połowę symbolu umieszczoną w dwóch rzędach. Górny rząd składa się z lewej połowy symbolu z wzorem granicznym pasek 1X oraz odstęp 1X dodanym z prawej strony wiersza. Dolny rząd zaczyna się z lewej strony wzorem granicznym pasek 1X oraz odstęp 1X, z następującą prawą połową symbolu.

RSS-14 Stacked Omnidirectional

RSS-14 Stacked Omnidirectional jest kodem RSS-14 o pełnej wysokości zbudowanym z dwóch wierszy, między którymi znajduje się separator. Górny wiersz separatora jest dopełnieniem górnego rzędu symbolu.

RSS-14 Limited

RSS Limitedjest symboliką linearną zdolną zakodować 4?1012 liczb. Symbol w tym kodzie składa się z pięciu regionów (od lewej do prawej) zawierających 74 moduły:
 • lewy "strażnik" - jednomodułowy odstęp i pasek,
 • siedem odstępów oraz siedem pasków z 26 modułami zawierającymi lewy znak danych,
 • siedem odstępów i siedem pasków z 18 modułami zawierającymi znak kontrolny,
 • siedem odstępów i siedem pasków zawierających prawy znak danych,
 • prawy "strażnik" - jednomodułowy odstęp i pasek.

RSS-14 Expanded

RSS Expanded jest symboliką linearną o zmiennej długości zdolną do zakodowania do 74 znaków numerycznych bądź 41 znaków alfanumerycznych. Może być zeskanowana i zdekodowana do 22 segmentów, a następnie odtworzona. Pozwala to na skanowanie dookólne. Symbole kodu RSS Expanded są zbudowane jako sekwencje trójek, każdej składającej się z wzoru rozpoznawczego (ang. finder pattern) między dwoma znakami symbolu. Znaki symbolu mają strukturę (17,4), gdzie pierwsza liczba oznacza liczbę modułów, a druga liczbę kresek i odstępów zawierających znak.

RSS-14 Expanded Stacked

RSS Expanded Stacked może być ułożony w stos od dwóch do jedenastu wierszy. Jest używany tam, gdzie obszar symbolu albo mechanizm drukujący nie jest wystarczająco szeroki, aby pomieścić pełny symbol jednowierszowy.

Korekcja błędów

 • RSS-14 - suma kontrolna mod 79,
 • RSS Limited - suma kontrolna obliczana jest jako mod 89,
 • RSS Expanded - suma kontrolna jest obliczana jako mod 211.

Composite Component®

Rodzina Composite Component®składa się z trzech wersji: CC-A, CC-B oraz CC-C, które mają coraz większy rozmiar i pojemność. Każdy z typów Composite Component® używa innego schematu kodowania w celu uzyskania poziomów upakowania danych i połączenia z kodami linearnymi. CC-A i CC-B mogą być używane z kodami RSS, EAN/UPC, UCC/EAN-128, natomiast CC-C z UCC/EAN-128.
 • CC-A może zakodować do 56 cyfr bądź znaków alfanumerycznych.
 • CC-B może zakodować do 338 cyfr bądź znaków alfanumerycznych.
 • CC-C może zakodować do 3381 cyfr bądź znaków alfanumerycznych.
Poniższa tabela przedstawia możliwe połączenia symbolik jedno- i dwuwymiarowych.
Symbolika linearna 2D Composite Kolumny
RSS-14® CC-A lub CC-B 4
RSS-14 Truncated CC-A lub CC-B 4
RSS-14 Stacked CC-A lub CC-B 2
RSS-14 Stacked Omnidirectional CC-A lub CC-B 2
RSS Limited CC-A lub CC-B 3
RSS Expanded CC-A lub CC-B 4
RSS Expanded Stacked CC-A lub CC-B 4
UPC-A CC-A lub CC-B 4
EAN-13 CC-A lub CC-B 4
EAN-8 CC-A lub CC-B 3
UPC-E CC-A lub CC-B 2
UCC/EAN-128 CC-A lub CC-B 4
UCC/EAN-128 CC-C 1-30

Zastosowanie

Stosowany jest tam, gdzie potrzeba jest zakodowania większej ilości informacji na niewielkim obszarze. Stosowany jest w przemyśle farmaceutycznym, logistyce, transporcie oraz supermarketach.